واتس آپ یوتیوب اینستاگرام

برگزاری نمایشگاه

بازدید 2417 تاریخ چهارشنبه 11 بهمن 1402 امتیاز

برگزاری نمایشگاه تخصصی

 

صنعت نمایشگاهی که امروز به منزله یکی از ستون های اصلی اقتصاد مطرح است و به عنوان ابزاری برای ترویج و توسعه تلقی باعث شده تا نمایشگاه ها به عنوان یکی از موثرترین عوامل معرفی ، توسعه ، برقراری ارتباط و شکوفایی رونق اقتصاد در هر صنعتی باشند .