واتس آپ یوتیوب اینستاگرام

برگزاری نمایشگاه

بازدید 2159 تاریخ سه شنبه 5 فروردین 1399 امتیاز

برگزاری نمایشگاه تخصصی

 

صنعت نمایشگاهی که امروز به منزله یکی از ستون های اصلی اقتصاد مطرح است و به عنوان ابزاری برای ترویج و توسعه تلقی باعث شده تا نمایشگاه ها به عنوان یکی از موثرترین عوامل معرفی ، توسعه ، برقراری ارتباط و شکوفایی رونق اقتصاد در هر صنعتی باشند .