واتس آپ یوتیوب اینستاگرام

تبلیغات فیزیکی 

 مزایا:

- شما می توانید به راحتی به مخاطبان محلی مورد نظر خود دست یابید. مخصوصا در صورتی که بخواهید در یک منطقه جغرافیایی خاص فعالیت کنید تبلیغات فیزیکی از طریق بیلبورد ، مجلات محلی و چاپ تراکت ، مناسب خواهد بود.
- در تبلیغات فیزیکی به این علت که شما امکان برقراری ارتباط حضوری با مخاطبان خود را دارید ، می توانید در برآورد شخصیت مخاطب و ارائه توضیحات حضوری ، موفقیت بیشتری کسب کنید.
- در تبلیغات فیزیکی و تبلیغات کاغذی و چاپی ، در صورتی که به صورت جذاب طراحی و چاپ شود ، احتمال نگهداری تبلیغات و مطالعه مجدد آن از سوی مخاطبان بیشتر است.
- در تبلیغات فیزیکی ، به این علت که مردم سالها به تبلیغات این نوع بازاریابی عادت داشته اند ، ارتباط بیشتری با تبلیغات برقرار می کنند .